Skorstenens pris och renovering: En guide för långvarig funktionalitet

Skorstenen, en bortglömd hjälte i våra hem, är avgörande för en fungerande eldning och ventilation. Dess livslängd är inte obegränsad, men med regelbunden vård kan den stå emot tidens tand. Här delar vi med oss av användbara råd om skorstenar och deras kostnader.

Många svenska hem är utrustade med skorstenar, och om du bor i ett sådant hem vet du förmodligen att de kräver viss omsorg och underhåll. Beroende på skorstensmodell måste den sotas minst en gång om året, ofta till och med tre eller fyra gånger. En sotares huvudsakliga uppgift är att inspektera och rengöra skorstenen från sotansamlingar som bildas naturligt när vi eldar i våra öppna spisar och vedugnar. Om soten bygger upp sig för mycket kan det i värsta fall resultera i en farlig soteld, där höga temperaturer i skorstenen kan antända bränsle eller närliggande material. Det är därför avgörande att regelbundet sota och rengöra skorstenen för att förebygga sådana risker.

Är det dags att renovera din skorsten?

Sotarens arbetsuppgifter inkluderar också att utföra brandsäkerhetskontroller med jämna mellanrum, vanligtvis var tredje till sjätte år, beroende på skorstensmodell. De moderna modulskorstenarna är nästan underhållsfria, med undantag för sotningen. Men många äldre hus har tegelskorstenar, som var vanliga under 1960- och 1970-talen. Tegelskorstenar kan drabbas av problem som lösa tegelstenar, sprickor och läckor. Om din skorsten är skadad är det nödvändigt att åtgärda problemet för att undvika brandrisk och farlig rökutveckling. Det är främst fogarna i tegelskorstenar som utsätts för slitage och oftast behöver repareras. Att byta ut hela skorstenen kan vara en dyr investering, med kostnader som kan överstiga 10 000 kronor. Därför är det klokt att underhålla och vårda din befintliga skorsten för att förlänga dess livslängd.

Hur går en skorstensrenovering till?

Det är vanligt att skorstenar blir otäta förr eller senare. Därför är det viktigt att anlita en specialist när tiden är inne för renovering, för att försäkra långvarig funktionalitet. En kunnig yrkesperson anpassar lagningsmaterialet efter din skorstens material och behov. Olika typer av skorstenar kräver olika åtgärder. Det är en speciell känsla att kunna bevara och fortsätta använda en riktigt gammal skorsten som har tjänat sin plats i huset sedan byggnaden uppfördes.

Kostnaden för en skorstensrenovering i Stockholm kan variera beroende på omfattningen av arbetet och skorstensens skick. För mindre reparationer och underhåll kan priset vara relativt lågt, medan en omfattande renovering eller utbyte av hela skorstenen kan bli betydligt dyrare. Därför är det viktigt att regelbundet inspektera din skorsten och åtgärda eventuella problem i ett tidigt skede för att undvika större kostnader och säkerhetsrisker på lång sikt.